Make your own free website on Tripod.com


The 22nd Students Council Elections has come to an end. Below, we present to you the 22nd Students Council elects:


1S01A Wong Ian Rhee
1S01B Tan Kee Tee Lawrence
1S02A Thio Yu Chong
1S02A He Ruijie
1S02A Oo Xiaohui Alvina
1S02B Zeng Yu Ting
1S02B Chermain Wong Shumin
1S02B Maria Ansela Jennifer Setiawan
1S02B Magdalena Widjaja
1S02C Li Xiaopeng
1S02C Tan Shin Eik
1S03A Tan Xuan Rong
1S03A Li Caixia Justina
1S03A Toh Han
1S03B Chong Yao Feng
1S03D Tandean Vida
1S03D Chew Li Lian Jeannie
1S03E Guo Rui
1S03E Tan Jit Han Dennis
1S03F Tee Bee Kee
1S03F Wang Sida
1S03F Cheong Ju Keng
1S03H Ho Weng Yan Pref. He Ying'en
1S03H Lee Kok Wei
1S03H Kristal Kaan Hung Yi
1S03I Tan Yan Denise
1S03I Teo Zhongyang
1S03K Kwek Kian Leong
1S03L Koe Suan-Li Liana
1S03L Foo Pao Yau
1S03L Shaan Wiryasaputra
1S05A Choo Tse Yun
1S06A Wong Yan Ling
1S06A Tan Hong Ming
1S06C See Ying Yu Sally
1S06D Peh Wee Ming
1S06E Chua Zong Lun
1S06E Liew Guihao David
1S14A Huang Jian'an
1S14A Mah Kok Hui
1A01A Teo Wan Yuan
1A01A Chew Xuan Rui Dalglish
1A01A Foo Chuan Min Jerald
1A01B Sarah Chia Hui'e
1A01B Liang Hanwen Calvin
1A01C Loh Xing-Yi Penelope Candice
1A01C Yong Pei Wen Debbie
1A01E Ho Hua Yu
1A01E Ong Chee Keong
1A03A Mahendran Kiruthiga